Fakulta architektúry STU, Bratislava

PUBLIC SPACES BRATISLAVA: Verejné priestory Dunajskej ulice

 

V roku 1900 žilo v mestách 10% svetovej populácie, do roku 2007 podiel mestského obyvateľstva stúpol až na 50 % a v priebehu budúcich 50 rokov sa očakáva nárast na úroveň 70 % populácie žijúcej v mestách. Ako na tento nárast zareaguje Bratislava? Snívame sen o živom meste, kvalitnom mestskom prostredí, snívame sen o životaschopných verejných priestoroch Bratislavy. Pedagógovia spolu so študentmi Fakulty architektúry STU v Bratislave ponúkajú pohľad na päť konceptov revitalizácie verejných priestorov Dunajskej ulice.

 

www.fa.stuba.sk

image5