Reformát / Second-hand paper shop

 

Reformát vznikol ako bakalárska práca na pôde Fakulty umenia a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v júni 2013. Projekt sa zaoberá znovuvyužívaním a znovuspracovaním papiera. Získavaný je odpadový materiál, predovšetkým z dizajnérskych štúdií, tlačiarní, papierní, kancelárií, starožitností, blších trhov, knižníc vo forme odrezkov, chybne potlačených papierov, nevyužitých starých papierov, skartovaných zbytkov, kníh, časopisov, starých reklám, atď. Všetok tento material je spracovávaný do novej podoby. Formujeme ho do blokov, zošitov, pohľadníc, záložiek do kníh, vyrábame z neho konfety, dekorácie a mnoho ďalších produktov s vôňou spomienok. Papierové produkty sú vyrobené ručne a s profesionálnym prístupom.

 

reformatuj.blogspot.cz

R4