SHOEAST, príbeh československý

SHOEAST, príbeh československý

 

Projekt Shoeast, ktorý inicioval dizajnér obuvi Juraj Šuška v roku 2011, sa zameriava na mapovanie a zhodnotenie pozície obuvníckeho priemyslu v povojnovom Československu. Upriamuje pozornosť na časy, kedy sa tu topánky vyrábali v miliónoch a napríklad Partizánske nebolo len provinčné slovenské mesto, ale dôležitý bod na medzinárodnej obuvníckej mape, kedy tu existovali mnohí ďalší veľkí výrobcovia a producenti obuvi. Cieľom projektu je poukázať na najvýznamnejšie momenty v tomto odvetví, obzvlášť z pohľadu dizajnu a zavádzania nových technológii. Napríklad aj v snahe identifikovať autorov jednotlivých návrhov. Na Bratislava Design Week vďaka tomu uvidíte veľmi zaujímavú kolekciu topánok z dobovej československej produkcie, ktorú Shoeast doteraz zozbieral.

 

www.shoeast.com

02

03

05