Skeleton Architecture

Ústav konštrukcií v architektúre
a inžinierskych stavieb, Fakulta architektúry STU Bratislava

 

Andre Lorde: „Poetry is not only dream an vision; it is the skeleton architecture of our lives. It lays the foundations for
a future of change, a bridge across our fears of what has never been before.“

Tak ako je poézia stravou ducha človeka, je na druhej strane práve človek tvorca a zároven poživeň ducha architektúry, bez ktorého by táto nemala zmysel. Fyzická každodenná strava ako človeka, tak aj architektúry je však omnoho prozaickejšia – každý budúci, či minulý atóm striedajúci sa
v organizme – plní svoju funkciu. Kostra charakterizuje
v jednom smere vizuálnu podstatu organizmu, ale hlavne garantuje stabilitu a drží „tkanivá“ pokope.

Komplexnosť organizmu sa počíta rovnako ako komplexnosť stavby. Poézia pritom prináša možnosť vidieť architektúru v novom svetle, zahmlieva jej ostré a staticky určené tvary, zmäkčuje neotrasiteľnú pravidelnosť. Budúcnosť stojí na známych pevných základoch,
no inovácia je meraná otvorenosťou mysle.

6