Small smart wooden II.

Ústav interiéru a výstavníctva, Fakulta architektúry STU Bratislava

 

Študenti Ústavu interiéru a výstavníctva FA STU prototypovali v rámci predmetov Dizajn nábytku a Mobiliár interiéru pod vedením Veroniky Kotradyovej a Dušana Kočlíka a za odbornej asistencie stolára návrhy malého šikovného nábytku z dreva. Mali si možnosť prejsť celým procesom, od prípravy polotovarov po spájanie a úpravu povrchu. Museli sa naučiť flexibilne reagovať na zmeny v procese realizácie. V inštalácii sú zaradené aj produkty ako výsledky aktuálneho výskumu na katedre, ktoré so zadaním súviseli.

 

www.fa.stuba.sk

 

www.bcdlab.eu

 

Na obrázku: Žofia Adamová, Fraboid

zofia adamova fraboid