Stánok

 

Dočasná transformácia opusteného stánku PNS na dopravnom uzle MHD (zastávka Šancová) na informačno-kultúrny stánok.

Bývalý poštový novinový stánok situovaný na križovatke ulíc Šancová a Karpatská sa počas festivalu Bratislava Design Week stane verejnou platformou procesu Dizajn každodennosti. Spolupracujúce občianske združenia Local Act a Vnútroblok budú experimentovať s potenciálom priestoru, ktorý sa počas jedného týždňa transformuje z nevyužitého objektu na informačný stánok, denné bistro, galériu, fotoateliér, čitáreň či pouličné kaderníctvo. Príďte si dať do stánku koláč, kávu, na ďalší deň sa napríklad ostrihať, alebo nechať si urobiť fotografiu. Príďte sa porozprávať o vašom vnímaní tejto časti mesta, zaznamenať do mapy čo tu máte radi, či vypočuť si prezentácie iniciatív zo štvrte. Dlhodobo zanedbaný a odpadkami znečistený stánok upraví Local Act a Vnútroblok v spolupráci s OZ Vagus a ľuďmi bez domova.

 

www.facebook.com

STANOKfinal