Stavať a búrať

 

Manifesty modernizmu vyzývajú zbúrať staré a postaviť nové. V priestore strednej Európy sme túto výzvu realizovali doslovne a viacnásobne. Každých dvadsať rokov máme potrebu prepísať dejiny a položiť novú vrstvu, ktorá by dokonale prekryla tie staré. Naša spoločná pamäť nepretrváva ani jednu generáciu. Zabúdame rýchlo a úplne. Potrebujeme zachrániť základné elementy našej histórie – základné stavebné kamene identity spoločnosti. Pomenujme naše klenoty… Projekt pedagógov Fakulty architektúry reflektuje ústrednú tému tohtoročného bienále architektúry v Benátkach „Fundamentals“.

 

autori: Katarína Boháčová, Andrea Ďurianová, Michala Lipková, Martin Šichman, Lukáš Šíp, Martin Uhrík

 

www.fa.stuba.sk

stavat-a-burat