SUVENÍR VŠVU

 

Študenti Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prezentujú svoju predstavu suveníru pre vlastnú alma mater k 65. výročiu jej založenia. Suveníry vznikli v rámci predmetu Autorský dizajn pod vedením doc. Mgr. art. Sylvie Jokelovej.

 

vsvu.sk

suvenir vsvu