Študenti Autorského dizajnu na VŠVU

NERECYKLUJ! OPRAVUJ!

Oprava bola v minulosti rozšíreným spôsobom, ako predĺžiť životnosť predmetov. V dobe hyperkonzumerizmu však stratila svoje opodstatnenie. V čase, keď je požiadavka na ekologicky zodpovedný prístup k dizajnu veľmi aktuálna, môže byť oprava kreatívnou výzvou, vrátiť nefunkčnému,zastaralému alebo neatraktívnemu produktu hodnotu prostredníctvom dizajnérskeho zásahu.

Študenti predmetu Autorský dizajn z Katedry dizajnu VŠVU v Bratislave pod vedením doc. Mgr. art. Sylvie Jokelovej prezentujú na tohoročnom BADW svoje individuálne postoje k zadanej téme.