trivjednom uvádzajú: Emil Drličiak – Mr. Zero

trivjednom uvádzajú: Emil Drličiak_Mr.Zero

 

Emil Drličiak sa narodil 17. 5. 1973 v Žiline. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor grafický dizajn u profesora Longauera. Počas štúdia absolvoval zahraničné stáže na École de Beaux-Arts, Saint Etienne vo Francúzsku a na Akademija za Likovno in Umetnost v Ljubljane. V rokoch 1999 – 2001 pedagogicky viedol ateliér grafického dizajnu III na VŠVU v Bratislave. Od roku 1997 pracuje ako úspešný scénograf, kostýmový výtvarník a tvorca plagátov pre divadlá v Čechách i na Slovensku. Je autorom vizuálnej podoby kníh a katalógov, napr. Macbeth, Immanuel Kant, Divadelná Nitra 2005, Cena Oskára Čepána 2001 – 2005. Vytvoril značky pre Ústav pamäti národa, Istrobanku, mesto Trenčín, Slovenské centrum dizajnu a mnohé ďalšie. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Umělecko průmyslového muzea v Prahe a u súkromných zberateľov.

 

Výstava Emila Drličiaka je tu! V rámci festivalu Bratislava Design Week ju uvedie ateliér trivjednom vo svojich priestoroch na Pražskej 11.

„’Rozhovor‘ s Emilom je zážitok, ktorý vám nemôžeme sľúbiť, ale pokúsime sa ho sprostredkovať cez časť jeho obsiahleho archívu.“

 

emil