Ústav dizajnu, Fakulta architektúry STU v Bratislave / BRATISLAVSKÉ METRO

 

Projekt “Bratislavské metro” cestuje v čase na kreatívny pohon. Pred štyridsiatimi rokmi v roku 1974 vláda schválila rozvoj MHD v Bratislave založený na rýchlodráhe. Študenti druhého ročníka odboru dizajn výrobkov na Ústave dizajnu FA STU špekulujú o bratislavskom metre 2054 – inštalácia predstavuje odvážne dizajnérske koncepty tematicky siahajúce od vízií osobnej mobility po dizajn verejných priestorov.

 

design.stuba.sk

 

Na fotografii: Milan Stanco: „Wind Wall“ (2013) foto: Michala Lipková

stanco-milan