Vladimír Dedeček: PRÁCA

 

„To je taká otázka, tvorba či robota. Ja som premenil navrhovanie skôr na robotu. Nikdy som sa necítil ako umelec.“

Vladimír Dedeček

 

Projekt Vladimír Dedeček: PRÁCA je sondou do myslenia  architekta, ktorého dielo stále živo rezonuje v slovenskom architektonickom diskurze a dodnes významne formuje priestor a identitu viacerých slovenských miest. Dedeček  je neprávom známy predovšetkým ako autor kontroverzných, monumentálnych diel a konceptov. Za svoju takmer polstoročia trvajúcu kariéru vyprodukoval vyše 90 architektonických diel a návrhov, od rodinných domov až po rozsiahle komplexy univerzít či kultúrnych inštitúcii, ktoré odhaľujú jeho húževnatý naturel,  ale aj  jasný a konzistentný prístup k projektovaniu.

 

Cieľom výstavy je sprostredkovať intimitu Dedečkovho súčasného životného prostredia, jeho myslenie a pohľad na minulosť i dnešok. Odhaliť, ba priam demonštrovať špecifickú metódu navrhovania, ktorá podľa jeho slov nie je umeleckou tvorbou, „ale predchodcom akéhosi automatického, počítačového navrhovania“.

 

Autori výstavy si nekládli za úlohu poskytnúť vyčerpávajúcu retrospektívu tvorby Vladimíra Dedečka, chceli skôr načrtnúť obraz osobnosti architekta a prostredníctvom jeho vlastných slov poskytnúť priestor pre odhaľovanie a porozumenie práce jedného z posledných architektov prvej povojnovej generácie Slovenska.

 

Autori projektu: Peter Szalay, Martin Zaiček, Peter Kudlička, Ľubica Segečová, Martin Jančok, Michal Janák, Ivana Čobejová

Organizátor výstavy: o. z. Archimera

Spolupráca: Bratislava Design Week, Oddelenie architektúry ÚSTRACH SAV v Bratislave, moire.sk, ateliér Plural

 

Projekt vznikol s finančnou podporou  Ministerstvo  kultúry SR.

 

Otvorenie výstavy: 24. 9., 18.00, Centrála BADW, Laurinská 14

 

dedeček