White and Fragile

 

WHITE and FRAGILE je projekt, za ktorým stoja študenti Ateliéru priemyselného dizajnu Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Predstavuje tvorbu ateliéru, ktorý je rozmanitý, variabilný a „multikultúrny“ ako každý študent ateliéru. Projekt WHITE  and FRAGILE prináša predmety každodennej spotreby, je zameraný na interiérové produkty vyrobené prevažne z porcelánu, dreva a skla. Názov samotného konceptu vystihuje ideológiu vzniku jednotlivých produktov – všetko začína na bielom papieri, pokračuje časom stráveným nad samotnými konceptmi, vizualizáciami, skúšobnými modelmi až po samotné prototypy, prípadné zadanie do reálnej produkcie…

 

utb.cz

white&fragile