ZUZANA TONČÍKOVÁ: taburety DIPO

 

Prezentácia predstavuje časť z kompletnej série 10 taburetov ako hmotných výstupov umelecko-výskumného projektu „EKODIZAJN KONCEPT MANUÁL“,  zameraného na implementáciu ekodizajnu do procesu tvorby dizajnérov. Boli navrhnuté na základe jednotnej idey. Trojnožka s trojuholníkovou sedacou časťou. V niektorých prípadoch bol dizajn výrobku doplnený o pridanú funkciu pohojdávania so zámerom zdynamizovania koncepcie návrhu. Jednotlivé návrhy produktovej rady vznikli ako experiment a slúžia primárne ako vizuálne príklady koncepcií, na ktorých je ukázaný spôsob použitia konkrétnych EKM – ekodizajnových nástrojov. Séria taburetov má snahu začleniť sa do kontextu súčasných umeleckých tendencií s orientáciou na podporu šírenia myšlienky udržateľného rozvoja spoločnosti v duchu objektívne udržateľného dizajnu.

 

ekm.ekodizajn.sk

P1780258