Bratislava Design Week
2022

OPEN CALL

Bratislava
Design Week
2022

OPEN CALL

OPEN CALL 2022

Otvorenie výzvy: 25. 5. 2022
Ukončenie výzvy: 7. 9. 2022
Vyhlásenie výsledkov: 13. 9. 2022
Konanie BADW: 7. – 14. 12. 2022

Bratislava Design Week je prezentáciou súčasného slovenského aj zahraničného dizajnu. Cieľom otvorenej výzvy je poskytnúť priestor etablovaným, ale aj začínajúcim dizajnérom, jednotlivcom alebo skupinám. Prihlásiť sa môžete s už existujúcim dielom, ale vítané sú aj nové projekty, ktoré budú vytvorené, priamo pre festival Bratislava Design Week 2022. Prihlásené diela by mali reflektovať tohtoročnú tému, ktorou je Krehkosť.

Krehkosť

Krehkosť

 

Keď sme v roku 2021 vymysleli pre rok 2022 tému Krehkosť netušili sme, že naberie hneď od 24. februára 2022 úplne iný a ťaživý význam. Taký, aký sme si nikdy nechceli predstaviť. Vojna v našej blízkosti a v našom kultúrnom prostredí rozmetala pocit bezpečia aj obnažila krehkosť našej existencie i tak prudko skúšanej okolnosťami pandémie, alebo klimatickej krízy.

Takže krehkosť, pominuteľnosť, premena a my sa rozbíjame v každodennosti, aby sme sa nanovo postavili. Krehkosť to je cit a porozumenie. Ohľaduplnosť. Je jemná, delikátna a vzácna. Je v mnohých vrstvách. Nikam sa netlačí. A iba my sa môžeme rozhodnúť akí budeme a aký bude svet okolo nás. A času nie je veľa.

PODMIENKY

Svoje projekty zaregistrujte prostredníctvom formulára do 7. 9. 2022. Aby bola vaša prihláška úspešne odoslaná, musí obsahovať informácie o autorovi, diele a požadované prílohy (dokumentácia, portfólio). Účastnícky poplatok je viazaný na výstavnú plochu a kategóriu, do ktorej svoj projekt prihlasujete.

Solid Area
profesionáli, výrobcovia, predajcovia a etablovaní dizajnéri a dizajnérske štúdia
cena: m²/25 € (minimálny poplatok 50€)
po objednaní priestoru sa subjekt stáva súčasťou programu, bude zaradený do všetkých propagačných materiálov + VIP vstupy na úvodný raut a voľné vstupy pre partnerov subjektov do areálu festivalu (6 ks)

Dizajn Lab
určené pre začínajúce dizajnérske štúdiá a čerstvých absolventov umeleckých škôl
cena: m²/20 € (minimálny poplatok 40€)
po objednaní priestoru sa subjekt stáva súčasťou programu, bude zaradený do všetkých propagačných materiálov + VIP vstupy na úvodný raut a voľné vstupy do areálu festivalu (4 ks)

Parallel Area
organizátori výstav a eventov v iných priestoroch, nie v centrálach BADW 2022
cena: 100 EUR
účastnícky poplatok za spoluúčasť (akcie a výstavy vo vlastných priestoroch) zahŕňa zaradenie do kampane, programu, propagáciu v novinách festivalu, viditeľné označenie showroomu/galérie (nálepka, rollup) + VIP vstupy na úvodný raut (4 ks) a voľné vstupy na festival (10 ks)

School Area
študenti dizajnérskych škôl
maximálny výstavný priestor – 20 m²
cena: m²/15 € (minimálny poplatok 40€)
cena zahŕňa vstup na VIP úvodný raut a voľné vstupy na festival (4 ks)

Poplatok za výstavnú plochu je potrebné uhradiť jednorázovo a platí pre celé trvanie festivalu.
Open call bude prebiehať vo výstavných priestoroch ZOYA Gallery, Ventúrska 269/1 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese: opencall@badw.sk

Prihláška / Registration

* povinné / required
(Start up area / Dizajn Lab – pre začínajúce dizajnérske štúdia a čerstvých absolventov umeleckých škol Solid Area – profesionáli, výrobcovia, predajcovia a etablovaní dizajnéri a dizajnérske štúdia School area – študenti dizajnérských škol Paralel area – organizátori výstav a eventov v iných priestoroch, nie v centrálach BADW – podujatie bude zaradené do programu)

INFORMÁCIA K NAHRATIU POVINNÝCH DOKUMENTOV:

  1. Foto/ky diela príhlaseného do open callu
  2. Portrét autora/ky (1ks)
  3. Portfólio (1ks v PDF formáte)

Fotky diela treba označiť: NAZOVDIELAcislofotky_MENO_PRIZVISKO

Portrétnu fotografiu treba označiť: PORTRET_MENO_PRIEZVISKO

Portfólio treba označiť: PORTFOLIO_MENO_PRIEZVISKO

Označené dokumenty treba vložiť do priečinku s označením: OPENCALL_MENO_PRIEZVISKO a súbor zazipovať a nahrať do formulára.

V prípade nedodania povinných dokumentov prihlášku považujeme za neúplnú.

Choose File
Prihlasujem / I am submitting: *

Som oboznámený/á s prihlasovacími podmienkami a súhlasím s nimi / I have read and I agree with application terms and conditions *