Čestná rada
festivalu

prof. Karol Weisslechner, akad. arch
výtvarník, architekt, pedagóg,
vedúci Ateliéru S+M+L_XL kov a šperk, VŠVU Bratislava


Mgr. art. Marcel Benčík,
ArtD.
grafický dizajnér, pedagóg, prorektor
vedúci Ateliéru Priestor, VŠVU Bratislava


doc. Mgr. art.
Patrik Illo
výtvarník, pedagóg
vedúci Ateliéru Sklo, VŠVU Bratislava


Boris Hrbáň
Konsepti


doc. Mgr. art.
Sylvia Jokelová
dizajnérka, pedagogička, prorektorka
vedúca Ateliéru experimentálneho dizajnu, VŠVU Bratislava


Jiří Macek
kreatívný riaditeľ festivalu Designblok, Praha