Dušan Kočlík

Dušan Kočlík

Dušan Kočlík, je odborným asistentom na Fakulte architektúry STU. Nábytkový a interiérový dizajnér, pedagóg, publicista, kurátor výstav. Ťažisková činnosť, ktorej sa venuje je pedagogika a projekčná činnosť.

V roku 2001 ukončil štúdium Interiérový dizajn a poradenstvo a v 2006 ukončil štúdium

odboru Dizajn nábytku na TU Zvolen. V roku 2009 získal titul ArtD. na FA STU.

Na FA STU vedie samostatné predmety so zameraním na dizajn nábytku a dizajn interiéru a výstavníctvo.

Participoval na viacerých výskumných projektoch, od roku 2018 vedie výskumný tím, ktorý sa venuje na výskumu interiérovej tvorby na Slovensku.

Venuje tvorbe oblasti súkromného a verejného interiéru.

Má viaceré sériovo vyrábané návrhy dizajnu nábytku.

Získal viacero ocenení, za návrhy a realizácie výstavných expozícií.