Bratislava

Design

Week

7—14

December

2022

Krehkosť

Galéria

Mesta

Bratislavy

Zoya Gallery

Bratislava
Design
Week

7—14
december
2022

Krehkosť

Galéria
Mesta
Bratislavy

Zoya Gallery

TÉMA – KREHKOSŤ

Keď sme v roku 2021 vymysleli pre rok 2022 tému Krehkosť, netušili sme, že naberie hneď od 24. februára 2022 úplne iný a ťaživý význam. Taký, aký sme si nikdy nechceli predstaviť. Vojna v našej blízkosti a v našom kultúrnom prostredí rozmetala pocit bezpečia aj obnažila krehkosť našej existencie i tak prudko skúšanej okolnosťami pandémie alebo klimatickej krízy.

Tohtoročnú tému KREHKOSŤ reflektujeme najmä cez pominuteľnosť, premeny, ale aj naše „rozbíjanie sa“ v každodennosti a naše opätovné postavenie sa. Krehkosť vnímame cez cit a porozumenie. Ohľaduplnosť. Jej jemnosť a delíkatnosť je vzácna. Vnímame ju v mnohých vrstvách. Nikam sa netlačí. A iba my sa môžeme rozhodnúť, akí budeme a aký bude svet okolo nás.

A času nie je veľa!

TÉMA – KREHKOSŤ

 

Keď sme v roku 2021 vymysleli pre rok 2022 tému Krehkosť netušili sme, že naberie hneď od 24. februára 2022 úplne iný a ťaživý význam. Taký, aký sme si nikdy nechceli predstaviť. Vojna v našej blízkosti a v našom kultúrnom prostredí rozmetala pocit bezpečia aj obnažila krehkosť našej existencie i tak prudko skúšanej okolnosťami pandémie, alebo klimatickej krízy.

Tohtoročnú tému KREHKOSŤ reflektujeme najmä cez pominuteľnosť, premeny, ale aj naše „rozbíjanie sa“ v každodennosti a naše opätovné postavenie sa. Krehkosť vnímame cez cit a porozumenie. Ohľaduplnosť. Jej jemnosť a delíkatnosť je vzácna. Vnímame ju v mnohých vrstvách. Nikam sa netlačí. A iba my sa môžeme rozhodnúť, akí budeme a aký svet bude okolo nás.

A času nie je veľa!

Bratislava Design Week 2022 bude prebiehať 7. – 14. 12. 2022 na viacerých miestach:

ZOYA Gallery – Open Call
Galéria mesta Bratislavy – kurátorský výber
Staromestská galéria Zichy – kurátorský výber
Divadlo K – kurátorský výber a KOLABO
lavish – Parallel area
slávica – Open Call výklad

NEWS

NEWS