Katarína Ozimáková

Katarína Ozimáková

Diplomová práca čerpá inšpiráciu z prvkov totemizmu, ktoré prostredníctvom symbolu totemu prenáša do priestoru súčasného interiéru. Pojem totem je spájaný s klanmi a v totemických kultúrach má nesmierny význam. Totem je považovaný za objekt istej zbožnosti, prejavu úcty či rešpektu. Jedným zo spôsobov zobrazenia totemu je vysoký objekt v podobe monumentálnej vertikály. Totem umiestnený do obytného interiéru vychádza zo snahy poukázať na súvislosti medzi vzťahmi v pôvodných totemických kultúrach a vzťahmi členov v dnešnej rodine či domácnosti. Potreba priblížiť a poukázať na dôležitosť vzťahov človeka s jeho okolím je zámerne demonštrovaná prostredníctvom chrobákov, z ktorých výskytu v interiéri mávajú ľudia často iracionálny strach.

Objekt sa snaží vytvoriť interakciu človeka pri jeho používaní a možnosť jeho voľného presúvania podľa aktuálnych potrieb obyvateľov domácnosti. Jeho tvar má tendenciu pôsobiť v priestore monumentálnym dojmom, priam až vyvolať dojem spirituality, ktorý členom domácnosti pripomína myšlienku vychádzajúcu z totemizmu. Obraz chrobáka objavujúci sa v návrhu je metaforou nielen ľudského vzťahu k hmyzu v interiéri, ale aj správaniu sa človeka k svojmu okoliu všeobecne. Dôsledkom ľudskej činnosti sa prirodzené prostredie na Zemi čoraz viac zmenšuje a upozornenia na tento jav sú stále viac nevyhnutné. Zámerné zväčšenie chrobáka v podobe totemu ho symbolicky zväčšuje na úroveň človeka a prináša tak do návrhu istú mieru paradoxu. Voľba materiálov a výtvarné spracovanie návrhu čerpá z totemizmu a významných znakov chrobákov. MIMETIZMUS V návrhu boli zohľadnené vlastnosti použitého materiálu, ktorého povrch sa stal ohraničením pri tvorbe grafického znázornenia chrobáka. Zámerným vrstvením rôznych stupňov priehľadnosti a farebných odtieňov DICHROICKEJ FÓLIE do tvaru valca vznikol zdanlivo jednoduchý objekt, ktorý užívateľa až po rozsvietení prekvapí zobrazením chrobáka ako totemu. Podobne ako sa organizmy často chránia pred potenciálnou hrozbou napodobňovaním prostredia ani obraz chrobáka na toteme nie je viditeľný, objavuje sa až po jeho rozsvietení. V zhasnutom stave vnímame povrch fólie so zrkadlovým efektom, ktorý vytvára špecifické odrazy.

Odraz samotného pozorovateľa sa tak dostáva do konfrontácie s obrazom chrobáka, ktorý sa na toteme zobrazí po rozsvietení. ROZMANITOSŤ Okrem rozmanitosti funkcií v podobe interiérového objektu je totem počas používania rozmanitý aj vizuálne. Jednotlivé časti v sebe ukrývajú odlišné grafické zobrazenie tela chrobáka, ktoré je možné jednoducho otáčať a vytvárať nové kombinácie. Spolu s meniacou sa farbou dichroickej fólie podľa uhlu pozorovania tak vytvárajú mnoho možných variantov. BIOLUMINISCENCIA Výrazná schopnosť bioluminiscencie niektorých chrobákov sa v návrhu stretáva so symbolom totemizmu. Moment rozsvietenia totemu chrobáka má tendenciu pôsobiť v priestore monumentálnym dojmom, priam až vyvolať dojem spirituality, ktorý členom domácnosti pripomína myšlienku vychádzajúcu z totemizmu.