Lucia Gamanová

Lucia Gamanová – Hmota na mieste, 2020

Nájdené predmety na zemi, ku ktorým sa vo svojej tvorbe často vraciam, mi neustále ponúkajú nové prezentačné a materiálové možnosti. V diele s názvom Hmota na mieste upriamujem pozornosť na dáta (lokácia a dátum nájdeného predmetu na zemi), ktoré zhromažďujem. Predmety neprezentujem priamo v nájdenej forme ale vo forme obrysu. Výsledkom je vytvorenie urbánnej a časovej osi nájdených predmetov. Ako solitér je predmet funkčným šperkovým objektom.

Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.EN       Lucia Gamanová – Matter in place, 2020

The found objects on the ground, to which I often return in my work, offer me a new presentation as well as material possibilities constantly. My work, Matter in place, draws attention to the data (location and date of the found object on the ground) that I am collecting. I don’t present objects directly in the found form but in the form of an outline. The result is an urban  sketch and  timeline of objects, where at the same time, the object as solitaire is a functional jewelry piece.

Supported using public funding by Slovak Arts Council.