Nikola Čemanová & Barbora Gabová

 

Slovensko, Česká Republika


SK
HAPPY METAL aktuálne kolekcia I a II (2023) a ďalšie súvisiace práce

cutlery collection no. I. and II. (2023) and other related works

 

Pilotná spolupráca je výsledkom organického prepojenia a života a tvorby autoriek. Kolekcie príborov HAPPY METAL spájajú estetiku a funkciu v kontexte ich tvorby. Príbory sú kovovým recyklátom a sú nástrojmi na jedenie a na hru (ktorá je rovnako ako prijímanie potravy dôležitou ľudskou potrebou). Obe kolekcie príborov vznikli počas rezidenčného pobytu na ostrove Fuerteventura.

EN
„HAPPY METAL“ Current Collection I and II (2023) and other related works 

cutlery collection no. I and II. (2023) and other related works

The pilot collaboration is the result of the organic connection between the lives and creations of the authors. The HAPPY METAL cutlery collections merge aesthetics and functionality within the context of their artistic work. The utensils are made from recycled metal and serve as tools for both dining and play (which, like the act of consuming food, is an essential human need). Both cutlery collections were created during a residency on the island of Fuerteventura.