Bratislava Design Week – Medzinárodný festival súčasného dizajnu

 • je najintenzívnejšie medzinárodné podujatie súčasného dizajnu na Slovensku. Vzniklo v roku 2009 ako Dizajnvíkend, od roku 2013 ako Bratislava Design Week.
 • je to prísne výberové podujatie. Organizátori prezentujú to najlepšie z domácej scény: výrobcov, predajcov, dizajnérov, nezávislé značky, študentov dizajnu, experimentálny dizajn, módu a vybrané projekty a dizajnérov zo zahraničia.
 • je podujatie, ktoré reálne akceleruje domácu scénu aj potenciál mesta, verejný priestor.
 • je podujatie určené pre premiéry nových produktov a projektov.
 • je podujatie, ktoré má zaujímavých partnerov s blízkym prepojením na lokálnu dizajnérsku scénu, a takisto partnerské festivaly v strednej Európe – Designblok Praha a Vienna Design Week.
 • je podujatie, ktoré má každoročne rastúci potenciál – návštevníkov, prezentujúcich, programu, partnerov…
 • je podujatie s profesionálnou produkciou a odbornou erudíciou.
 • je podujatie, ktoré hľada prepojenie dizajnu s inými umeleckými žánrami – s výtvarným umením, hudbou či filmom.
 • je podujatie, ktoré hľadá originálne prepojenia dizajnu s každodenným životom aj so životom mesta.
 • je to podujatie, ktoré je určené všetkým vekovým kategóriám a podľa toho koncipuje program.
 • od roku 2016 je hlavným organizátorom festivalu o. z. Aparát.

Čestná rada festivalu

Prof. Karol Weisslechner, akad. arch
výtvarník, architekt, pedagóg, vedúci Ateliéru S+M+L_XL kov a šperk na VŠVU

Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD
grafický dizajnér, pedagóg

Mgr. art. Patrik Illo
výtvarník, pedagóg – vedúci Ateliéru Sklo

Boris Hrbáň
Konsepti

Doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová
dizajnérka, pedagogička

Jiří Macek
Designblok, Praha

Tím