O NÁS

Bratislava Design Week – Medzinárodný festival súčasného dizajnu

• je najintenzívnejšie medzinárodné podujatie súčasného dizajnu na Slovensku. Vzniklo v roku 2009 ako Dizajnvíkend, od roku 2013 ako Bratislava Design Week.

• je to prísne výberové podujatie. Organizátori prezentujú to najlepšie z domácej scény: výrobcov, predajcov, dizajnérov, nezávislé značky, študentov dizajnu, experimentálny dizajn, módu a vybrané projekty a dizajnérov zo zahraničia.

• je podujatie, ktoré reálne akceleruje domácu scénu aj potenciál mesta, verejný priestor.

• je podujatie určené pre premiéry nových produktov a projektov.

• je podujatie, ktoré má zaujímavých partnerov s blízkym prepojením na lokálnu dizajnérsku scénu, a takisto partnerské festivaly v strednej Európe – Designblok Praha a Vienna Design Week.

• je podujatie, ktoré má každoročne rastúci potenciál – návštevníkov, prezentujúcich, programu, partnerov…

• je podujatie s profesionálnou produkciou a odbornou erudíciou.

• je podujatie, ktoré hľadá prepojenie dizajnu s inými umeleckými žánrami – s výtvarným umením, hudbou či filmom.

• je podujatie, ktoré hľadá originálne prepojenia dizajnu s každodenným životom aj so životom mesta.

• je to podujatie, ktoré je určené všetkým vekovým kategóriám a podľa toho koncipuje program.

• od roku 2016 je hlavným organizátorom festivalu o. z. Aparát.

Čestná rada festivalu

Prof. Karol Weisslechner, akad. arch
výtvarník, architekt, pedagóg, vedúci Ateliéru S+M+L_XL kov a šperk na VŠVU


Mgr. art. Marcel Benčík,
ArtD
grafický dizajnér, pedagóg


Mgr. art.
Patrik Illo
výtvarník, pedagóg – vedúci Ateliéru Sklo


Boris Hrbáň
Konsepti


Doc. Mgr. art.
Sylvia Jokelová
dizajnérka, pedagogička


Jiří Macek
Designblok, Praha

Kontakt


E-mail:
bratislavadesignweek@gmail.com


Telefónne číslo:
0908 038 916

Sociálne siete: