OPEN CALL 2024

Otvorenie výzvy: 10. 5. 2024
Ukončenie výzvy: 2. 9. 2024
Vyhlásenie výsledkov: 10. 9. 2024
Konanie BADW: 16. – 20. 10. 2024

Bratislava Design Week je priestorom pre prezentácie súčasného slovenského aj medzinárodného dizajnu. Cieľom otvorenej výzvy je poskytnúť priestor etablovaným, ale aj začínajúcim dizajnérom, výrobcom a distribútorom dizajnu, študentom dizajnu, jednotlivcom alebo skupinám. Prihlásiť sa môžete s už existujúcim dielom, no vítané sú aj nové projekty, ktoré budú vytvorené priamo pre festival Bratislava Design Week 2024, alebo budú premiérovo uvedené. Prihlásené diela môžu (nemusia) reflektovať tému tohto roka, ktorou sú VZŤAHY.

 

VZŤAHY

Festival Bratislava Design Week si vždy vyberá tému na základe aktuálneho dobového pocitu. Tento rok sme ju zadefinovali ako VZŤAHY. V širokom slova zmysle. Bez vzťahov nie sme. Vnímame ich v rôznych rovinách a podstatne ovplyvňujú náš život aj svet. Vzťahy sú niekedy zrejmé a niekedy skryté. Vedia nás definovať, posúvať vpred aj likvidovať. Otvárajú nám dvere a vzdelávajú, menia nás. Musíme ich pestovať, utužovať, posilňovať, nadväzovať, ukončovať, hýčkať. Samozrejme myslíme aj na vzťahy smerom von, k prostrediu, k spoločnosti, k minulosti, budúcnosti. A na vzťahy mimo nás – medzi materiálmi, technológiami, organickým a anorganickým svetom. Vzťahy sú vesmírom a my do neho chceme vstúpiť cez filter dizajnu.

 

PODMIENKY

Svoje projekty zaregistrujte prostredníctvom formulára do 2.9. 2024. Aby bola vaša prihláška úspešne odoslaná, musí obsahovať informácie o autorovi, diele a požadované prílohy (dokumentácia, portfólio). Účastnícky poplatok je viazaný na výstavnú plochu a kategóriu, do ktorej svoj projekt prihlasujete.

Solid Area

• profesionáli, výrobcovia, predajcovia a etablovaní dizajnéri a dizajnérske štúdia
• cena: m²/40 € (minimálny poplatok 50€)
• po objednaní priestoru sa subjekt stáva súčasťou programu, bude zaradený do všetkých propagačných materiálov + vstupy na úvodný raut a voľné vstupy pre partnerov subjektov do areálu festivalu (6 ks)

Dizajn Lab

• určené pre začínajúce dizajnérske štúdiá a čerstvých absolventov umeleckých škôl
• cena: m²/30 € (minimálny poplatok 40€)
• po objednaní priestoru sa subjekt stáva súčasťou programu, bude zaradený do všetkých propagačných materiálov + vstupy na úvodný raut a voľné vstupy do areálu festivalu (4 ks)

Pararell Area

• organizátori výstav a eventov v iných priestoroch, nie v centrálach BADW
• cena: 150 EUR
• účastnícky poplatok za spoluúčasť (akcie a výstavy vo vlastných priestoroch) zahŕňa zaradenie do kampane, programu, propagáciu v novinách festivalu, viditeľné označenie showroomu/galérie (nálepka, rollup) +  vstupy na úvodný raut (4 ks) a voľné vstupy na festival (10 ks)

School Area

• študenti dizajnérskych škôl
• maximálny výstavný priestor – 20 m²
• cena: m²/30 € (minimálny poplatok 40€)
• cena zahŕňa vstup na úvodný raut a voľné vstupy na festival (4 ks)

Poplatok za výstavnú plochu je potrebné uhradiť jednorázovo a platí pre celé trvanie festivalu.

Výstavné priestory k OPEN CALLU upresníme.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese: opencall@badw.sk

 

 

OPEN CALL 2024 – PRIHLÁŠKA

Označenie dokumentov:
Portfolio: MENO_PRIEZVISKO_PORTFOLIO / NAME_SURNAME_PORTFOLIO

Autor photos: MENO_PRIEZVISKO_PHOTOčíslo / NAME_SURNAME_PHOTOnumber

Artwork photos: MENO_PRIEZVISKO_NÁZOVDIELAčíslo / NAME_SURNAME_ARTWORKNAMEnumber

* Po vyplnení a odoslaní formuláru počkajte na hlášku s potvrdením v tejto časti pod tlačidlom „Odoslať“, ktorá vás informuje o úspešnosti uploadu súborov s prihláškou. Dĺžka nahrávania závisí od veľkosti súborov a vášho pripojenia na internet.