open call
Podmienky

Otvorenie výzvy: 25. 5. 2022
Ukončenie výzvy: 7. 9. 2022
Vyhlásenie výsledkov: 13. 9. 2022
Konanie BADW: 7. – 14. 12. 2022

Bratislava Design Week je prezentáciou súčasného slovenského aj zahraničného dizajnu. Cieľom otvorenej výzvy je poskytnúť priestor etablovaným, ale aj začínajúcim dizajnérom, jednotlivcom alebo skupinám. Prihlásiť sa môžete s už existujúcim dielom, ale vítané sú aj nové projekty, ktoré budú vytvorené, priamo pre festival Bratislava Design Week 2022. Prihlásené diela by mali reflektovať tohtoročnú tému, ktorou je Krehkosť.

Krehkosť

Svoje projekty zaregistrujte prostredníctvom formulára do 7. 9. 2022. Aby bola vaša prihláška úspešne odoslaná, musí obsahovať informácie o autorovi, diele a požadované prílohy (dokumentácia, portfólio). Účastnícky poplatok je viazaný na výstavnú plochu a kategóriu, do ktorej svoj projekt prihlasujete.


Solid Area

→ profesionáli, výrobcovia, predajcovia a etablovaní dizajnéri a dizajnérske štúdia
→ cena: m²/25 € (minimálny poplatok 50€)
→ po objednaní priestoru sa subjekt stáva súčasťou programu, bude zaradený do všetkých propagačných materiálov + VIP vstupy na úvodný raut a voľné vstupy pre partnerov subjektov do areálu festivalu (6 ks)


Dizajn Lab

→ určené pre začínajúce dizajnérske štúdiá a čerstvých absolventov umeleckých škôl
→ cena: m²/20 € (minimálny poplatok 40€)
→ po objednaní priestoru sa subjekt stáva súčasťou programu, bude zaradený do všetkých propagačných materiálov + VIP vstupy na úvodný raut a voľné vstupy do areálu festivalu (4 ks)


Parallel area

→ organizátori výstav a eventov v iných priestoroch, nie v centrálach BADW 2022
→ cena: 100 EUR
→ účastnícky poplatok za spoluúčasť (akcie a výstavy vo vlastných priestoroch) zahŕňa zaradenie do kampane, programu, propagáciu v novinách festivalu, viditeľné označenie showroomu/galérie (nálepka, rollup) + VIP vstupy na úvodný raut (4 ks) a voľné vstupy na festival (10 ks)


School area

→ študenti dizajnérskych škôl
→ maximálny výstavný priestor – 20 m²
→ cena: m²/15 € (minimálny poplatok 40€)
→ cena zahŕňa vstup na VIP úvodný raut a voľné vstupy na festival (4 ks)


Poplatok za výstavnú plochu je potrebné uhradiť jednorázovo a platí pre celé trvanie festivalu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese: opencall@badw.sk