Podmienky prijatia žiadosti

• Vyplnenie prihlášky, súhlas s prihlasovacími podmienkami Bratislava Designweek 2021

• Zaslanie krátkeho opisu plánovanej prezentácie/inštalácie a portfólia v elektronickej podobe


Deadline na zasielanie materiálov:
15. október 2021


e-mail na zasielanie prihlášok a portfólií: info@bratislavadesignweek.sk


O účasti/neúčasti na Bratislava Design Week 2021 budú prihlásení informovaní e-mailom.
Prihlášku je možné vyplniť online, alebo si ju stiahnúť a zaslať spolu s ostatnými materiálmi e-mailom.

 

Účastnícke poplatky za vystavovanie v Hlavnej centrále

Solid Area – profesionáli, výrobcovia, predajcovia a etablovaní dizajnéri a dizajnérske štúdia
minimálny výstavný priestor 10 m²
cena: 1 m² / 25 EUR
po objednaní priestoru sa subjekt stáva súčasťou programu
bude zaradený do všetkých propagačných materiálov Bratislava Design Week 2021
+ VIP vstupy na úvodný raut a voľné vstupy pre partnerov subjektov do areálu festivalu – 10 ks


Dizajn Lab
– určené pre začínajúce dizajnérske štúdia a čerstvých absolventov umeleckých
škol
minimálny výstavný priestor 5 m²
cena: 1 m² / 20 EUR
po objednaní priestoru sa subjekt stáva súčasťou programu
bude zaradený do všetkých propagačných materiálov Bratislava Design Week 2021
+ VIP vstupy na úvodný raut a voľné vstupy do areálu festivalu – 4 ks


Paralel area – organizátori výstav a eventov v iných priestoroch, nie v centrálach BADW – podujatie bude zaradené do programu a komunikované v kanáloch BADW (web, sociálne siete, guide)

cena: 100 EUR
účastnický poplatok za spoluúčasť (akcie a výstavy vo vlastných priestoroch) zahŕňa zaradenie do kampane Bratislava Design Week 2021, zaradenie do programu Bratislava Design Week 2021, propagáciu v novinách festivalu, viditelné označenie showroomu/galérie (nálepka, rollup)
+ VIP vstupy na úvodný raut Bratislava Design Week 2021 (4 ks) a voľné vstupy na festival (10 ks)


School area – študenti dizajnérských škol

Maximálny výstavný priestor – 20 m²
Cena: 1 m² / 15 EUR 
cena zahŕňa vstup na VIP úvodný raut a voľné vstupy na festival – 4 ks

Cena za 1 m² platí pre celé trvanie festivalu.

 

Harmonogram pre účastníkov festivalu Bratislava Design Week 2021

Uzávierka prihlášok:
15. október 2021

Vyrozumenie o akceptovaní (alebo neakceptovaní) prihlášky:
25. október 2021

Splatnosť poplatku za účasť:
15. november 2021

Zaslanie všetkých podkladov pre prezentáciu značky do Online guidu Bratislava Design Week 2021 a na webovej stránke Bratislava Design Week, t. j. 15 riadkov textu (o značke, výrobcovi, predajcovi, dizajnérovi, štúdiu, škole), 1 fotografia produktu/ov z portfólia v tlačovej kvalite, link na webovú stránku (nie je podmienkou) najneskôr do 5. novembra 2021.
Ďalšie informácie budú postupne aktualizované na webovej stránke www.bratislavadesignweek.sk

 

Ponúkame vám inzerciu vo festivalových novinách

Celá strana (farba/čb)
Polovica strany (farba/čb)
Štvrť strany (farba/čb)
Stĺpcová inzercia (farba/čb)
Atypy – podľa dohody

Cenník inzercie na vyžiadanie: info@punkt.sk

Všetky ceny sú konečné (nie sme platcami DPH).

Prihláška / Registration

* povinné / required
(Start up area / Dizajn Lab – pre začínajúce dizajnérske štúdia a čerstvých absolventov umeleckých škol
Solid Area – profesionáli, výrobcovia, predajcovia a etablovaní dizajnéri a dizajnérske štúdia
School area – študenti dizajnérských škol
Paralel area – organizátori výstav a eventov v iných priestoroch, nie v centrálach BADW – podujatie bude zaradené do programu)

Som oboznámený/á s prihlasovacími podmienkami a súhlasím s nimi / I have read and I agree with application terms and conditions *

Ďakujeme ti za prihlásenie. Tvoja prihláška bola odoslaná. / Thank you for your registration. It has been sent.
Nastala chyba. Skús to znovu neskôr. / There was an error. Please try again later.