Soft Baroque

Soft Baroque

Soft Baroque, New Surface Strategies

Soft Baroque

New Surface Strategies, 2015

 

Nicholas Gardner (1988) a Saša Štucin (1984) tvoria súčasne na poli objektového dizajnu a umenia. V praxi sa zameriavajú na tvorbu s protichodnými funkciami a obraznosťou bez zatracovania krásy či spotrebiteľskej logiky. Stierajú hranice medzi prijateľnými typológiami nábytku a koncepčnými reprezentatívnymi objektmi. Veľkú rolu v ich praxi zohráva samotná výroba. Nie sú len dizajnérmi, ale aj remeselníkmi svojich objektov. Výsledkom ich záujmu o rôzne materiály je rôznorodé portfólio. Rafinované, zjednodušené formy ich dizajnu odrážajú dizajnérske princípy polovice storočia, no zároveň sa približujú do koncepčnej oblasti evokovaním tvárnosti, s akou sú v súčasnosti objekty vnímavé a sprostredkované. Tradične by remeselná dielňa stála v blízkosti surového materiálu, z ktorého sa objekty vyrábajú. Rovnakým spôsobom tvorí Soft Baroque v kontexte mestského prostredia: materiály používané v interiéroch domácností sú spracované do netradičných výsledkov a premenené na objekty, ktoré v sebe stále ukrývajú ozvenu pôvodného využitia materiálu.

Soft Baroque, New Surface Strategies

Soft Baroque, New Surface Strategies

Soft Baroque, PuffyBrick

Nicholas Gardner a Saša Štucin

výstavný priestor: GMB – Mirbachov palác

softbaroque.com

instagram: soft_baroque