Posts tagged with ‘Body design IV.’

  • Ľubica Mildeová

    Kolekcia Body Furniture II. nadväzuje na predchádzajúce projekty zo sféry Body designu zaoberajúce sa predovšetkým vzťahom užívateľa predmetu/objektu a…

    Read more
    4