∞IDENTITA

Študenti Školy dizajnu v Bratislave vytvorili pre návštevníkov BADW 2018 inštaláciu, ktorej hlavným prvkom je zrkadlový kubus, poskytujúci človeku útočisko a skrýšu pred pohľadmi zvonku. Jediný pohľad, ktorému ostane návštevník vystavený, je jeho vlastný, avšak zmnožený v nekonečnom zrkadlení. Nastáva paradoxná situácia: návštevník je vystavený vlastnému pohľadu na seba samého z nekonečného množstva perspektív, ocitá sa osamotený, a zároveň v dave seba samého.Izolovaný od okolia si môžeu vedomiť svoju jedinečnosť,skúmať vlastnú identitu, reprodukovať a šíriť svoj obraz v nekonečnom virtuálnom priestore, alebo sa nechať pohltiť davom vlastných nerozlíšiteľných kópií.

 

Škola: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave
Autori/Pedagógovia: Michalková Katarína, Szegény Róbert, Študenti: Baková Elvíra, Dömeny Christian, Ferreira Danielle, Goffa Dávid, Huraj Filip, Meszárosová Alexandra, Nechala Michal, Petrák Marek, Pipíška Adam, Žák Michal