ODVAHA

Bratislava Design Week je prezentáciou súčasného slovenského aj zahraničného dizajnu. Cieľom otvorenej výzvy je poskytnúť priestor etablovaným, ale aj začínajúcim dizajnérom, jednotlivcom alebo skupinám. Prihlásiť sa môžete s už existujúcim dielom, ale vítané sú aj nové projekty, ktoré budú vytvorené, priamo pre festival Bratislava Design Week 2023. Prihlásené diela by mali reflektovať tohtoročnú tému, ktorou je ODVAHA.

Festival Bratislava Design Week si vždy vyberá tému na základe aktuálneho dobového pocitu. Tento rok sme ju zadefinovali ako ODVAHA. Naša spoločnosť žije veľmi tenzné časy, ktoré sa nás snažia zahnať do kúta. Kríza sa do našej spoločnosti nasťahovala v rôznych formách, ekonomickej, spoločenskej, vzťahovej, hodnotovej, profesijnej, environmentálnej atď. Stále je ohrozený základný predpoklad existencie spoločenstiev, ktorým je mier. Napriek tomu nie je čas na nariekanie. Dôležitou sa stáva práve ODVAHA. Vykročiť novým smerom, pozrieť sa na problémy z inej strany, odvaha nesúhlasiť, odvaha zastať sa slabších, odvaha pohnúť sa vpred, odvaha ukázať kto som, odvaha experimentovať. To všetko je rovnako ako pre spoločnosť, dôležité aj pre prácu a pozíciu dizajnéra. 

TÉMA ODVAHA

Bratislava Design Week je prezentáciou súčasného slovenského aj zahraničného dizajnu. Cieľom otvorenej výzvy je poskytnúť priestor etablovaným, ale aj začínajúcim dizajnérom, jednotlivcom alebo skupinám. Prihlásiť sa môžete s už existujúcim dielom, ale vítané sú aj nové projekty, ktoré budú vytvorené, priamo pre festival Bratislava Design Week 2023. Prihlásené diela by mali reflektovať tohtoročnú tému, ktorou je ODVAHA.

Festival Bratislava Design Week si vždy vyberá tému na základe aktuálneho dobového pocitu. Tento rok sme ju zadefinovali ako ODVAHA. Naša spoločnosť žije veľmi tenzné časy, ktoré sa nás snažia zahnať do kúta. Kríza sa do našej spoločnosti nasťahovala v rôznych formách, ekonomickej, spoločenskej, vzťahovej, hodnotovej, profesijnej, environmentálnej atď. Stále je ohrozený základný predpoklad existencie spoločenstiev, ktorým je mier. Napriek tomu nie je čas na nariekanie. Dôležitou sa stáva práve ODVAHA. Vykročiť novým smerom, pozrieť sa na problémy z inej strany, odvaha nesúhlasiť, odvaha zastať sa slabších, odvaha pohnúť sa vpred, odvaha ukázať kto som, odvaha experimentovať. To všetko je rovnako ako pre spoločnosť, dôležité aj pre prácu a pozíciu dizajnéra. 

NEWS

NEWS