Maja Bozovic

„Odevná kolekcia Overview odzrkadľuje vlastnú percepciu pocitov o identite slovenskej kultúry s ktorou som sa stretla pred 10 rokmi, a kde súčasne žijem a pôsobím. Jedna z hlavných ideových inšpirácií k tejto téme je práca slovenského sochára Štefana Papča a jeho výstava Psyho-vertical. Kľúčové slová v kolekcii sú duševnosť, fyzický výkon, diagonála, vertikála, príroda. Vo vlastnom diele chcem spojiť tieto pojmy a implementovať ich cez techniku zero waste. Odevné siluety budú geometrických strihov čo umožňuje minimálny, takmer žiadny odpad. Pomocou sťahovania a vlnenia menia svoj tvar a charakter. Taký odev predstavuje formu experimentálneho odevného dizajnu, ktorý posúva hranice konvenčného strihu a siluety.“

http://www.majabozovicstudio.com/