Activitree / U.F.O – Christian Frank

Activitree / U.F.O – Christian Frank

Activitree/U.F.O

Počas ostatného pandemického roku a súčastnej situácie sme sa rozhodli vynechať, v tomto prípade nezmyselnú interaktivitu, a použiť ďalšiu z možnosti ovládania našeho “Ufa”. Tým je live act performance. To znamená že objekt nebude ovládať AI. Na performance so živou improvizáciov v ramci festivalu BADW21 sa zúčastnia: Vladimír Štefánek /zvuk / a Christián Frank/ svetlo/.

Tento projekt bol nancovaný Fondom na podporu umenia.

Projekt vytvoríli: NoisvizioN /M.Bancej, M.Gavorník, Ch.Frank /

Hudobný hosť : V.Štefánek

Projekt vytvoríli: NoisvizioN /M.Bancej, M.Gavorník, Ch.Frank /

Hudobný hosť : V.Štefánek