Adriána Ondrušová Katarína Plačková

Adriána Ondrušová Katarína Plačková

Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, FREQUENSEE – E—MOTIONS (2022)

FREQUENSEE – E—MOTIONS (2022)

Adriána Ondrušová, Katarína Plačková
zvuk: Patrick Maxwell

 

Audiovizuálna interaktívna inštalácia

Krehkosť emócií – pôsobenie pocitov a ich frekvencií má na našu bytosť viditeľný vplyv.

E—MOTIONS umožňuje konfrontáciu s neviditeľným. Prináša cestu, ktorej prostredníctvom dokážeme emócie plne precítiť. Sprevádza nás vírom pocitov od najnižšie vibrujúcich frekvencií, ako sú 37 hz — vina, 50 hz — apatia, 77 hz — smútok, 100 hz — strach,172 hz — pýcha cez 230 hz — neutralita, 361 hz — prijatie až po najvyššie vibrujúce frekvencie, ako sú 592 hz — láska, 701 hz — mier, 776 hz — radosť, 1257 hz a 1378 hz — osvietenie.

E—MOTIONS nám ponúka zážitok hĺbkového nacítenia sa na našu osobnú frekvenciu, ktorú sprevádza jej vizuálne znázornenie. Emócie tak môžeme nielen vidieť, ale môžeme sa ich fyzicky dotknúť a rozvibrovať ich nezameniteľný a jedinečný zvuk.

Dielo vzniklo v Ateliéri Priestor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, FREQUENSEE – E—MOTIONS (2022)

Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, FREQUENSEE – E—MOTIONS (2022)

Adriána Ondrušová, Katarína Plačková, FREQUENSEE – E—MOTIONS (2022)

Adriána Ondrušová

Katarína Plačková

výstavný priestor: Staromestská galéria Zichy

instagram:
Adriána Ondrušová @adri_ondru
Katarína Plačková @plackokatarina

Patrick Maxwell @the.rave.cat