Alice Stori Liechtenstein (IT/AT)

Alice Stori Liechtenstein (Miláno, 1978) je talianska nezávislá kurátorka špecializujúca sa na súčasný dizajn. Po štúdiu architektúry a dizajnu v Miláne a Barcelone niekoľko rokov pracovala ako dizajnérka výstav. Od roku 2014 do roku 2017 písala denný blog o dizajne, počas ktorého začala analyzovať zmeny v disciplínach súvisiacich s dizajnom.  

Je zakladateľkou medzinárodného projektu http://www.schlosshollenegg.at/ Schloss Hollenegg for Design, ktorý sídli v Rakúsku a vznikol pre podporu súčasného dizajnu formou výstav a rezidenčného programu pre mladých začínajúcich dizajnérov. V roku 2017 bola kurátorkou projektu Operae. Je moderátorkou diskusií o dizajne a lektorkou pre Master of Exhibition Design na FH Joanneum v Grazi.

Alice Stori Liechtenstein (Milan, 1978) is an Italian independent curator specialised in contemporary design. After studying architecture and design in Milan and Barcelona, she worked a number of years as exhibition designer. From 2014 to 2017 she wrote a daily design blog, during which time she started analysing the changes in the disciplines related to design.

She is the founder of Schloss Hollenegg for Design, an international project based in Austria, to support design culture by offering an exhibition platform and a residency program to young emerging designers. She was the curator of Operae in 2017. She is a public speaker and moderator and a lecturer for the Exhibition Design Master at the FH Joanneum in Graz.