Ateliér Art dizajn / VŠVU Bratislava

Prezentácia prác študentov ateliéru Art dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zameraním ateliéru je širšie chápanie dizajnu s možnými presahmi do umeleckého remesla, konceptu a objektu. Zdôrazňuje sa individualita autora, jeho reflexia súčasnosti, experiment a sémantická výpoveď. Ateliér je aj priestorom pre kritickú diskusiu a nové impulzy reflektujúce sociálnu a ekologickú angažovanosť a kultúrny kontext.

 

atelierartdizajn.wix.com/vsvu

foto art dizajn