Ateliér Priemyselný dizajn, UTB Zlín / Pairs in Squares

 

Výstavný projekt, ktorý hravou formou prezentuje kolekciu študentských produktov inšpirovaných spoločenskou hra Pexeso. Hra vychádza z tradičnej japonské hry Kai Awase, čo prirodzene prepája českú a japonskú kultúru. Prvok Pexesa sa premieta do všetkých častí projektu. Prostredníctvom ôsmich párov produktov vyrobených z porcelánu, skla a dreva predstavuje české tradície, zvyky a záľuby. Návštevníci sa môžu zahrať priamo v expozícií, jej unikátnou súčasťou je 16 reliéfnych porcelánových kachlí s vyobrazenými produktmi tvoriacimi Pexeso.

 

www.pairsinsquares.com

Pairs_in_Squares_01