Autorský dizajn, Katedra dizajnu, VŠVU Bratislava

Prezentácia výsledkov predmetu Autorský dizajn na Katedre dizajnu VŠVU v Bratislave pod vedením Sylvie Jokelovej a Silvie Lovasovej. Úlohou študentov bolo pracovať na vlastnom – autorskom prístupe k procesom, ktoré predchádzajú výslednému produktu. Materiál, nástroj a technológia sú samozrejmosťou, ktorú dizajnér používa (často rutinne) na dosiahnutie cieľa. V tomto prípade bolo skúmanie „cesty“ k produktu dôležitým a vedomým autorským rozhodnutím, otvárajúcim nečakané možnosti.

www.vsvu.sk