BADW22 NOVINY

bratislava design week 2022

KREHKOSŤ

V KAŽDODENNOSTI

Keď sme v roku 2021 vymysleli na rok 2022 tému Krehkosť, netušili sme, že naberie hneď od 24. februára 2022 úplne iný a ťaživý význam. Taký, aký sme si nikdy nechceli predstaviť. Vojna v našej blízkosti a v našom kultúrnom prostredí rozmetala pocit bezpečia aj obnažila krehkosť našej existencie, tesne predtým tak prudko skúšanej okolnosťami pandémie a klimatickej krízy. Odvtedy sme sa trochu otriasli, ale skoro dennodenne sme konfrontovaní s ľudskou hlúposťou, lžou, dezinformáciami, správami z bojísk, utrpením civilistov. Sociálne siete aj mnohé politické „elity“ eskalujú vzájomnú nevraživosť, naša spoločnosť stále nie je schopná naozaj dodržiavať ľudské práva pre všetkých rovnako. Máme za sebou prvý fatálny teroristický útok na bezbranných mladých ľudí. Trochu priveľa na jeden rok…

A do toho KREHKOSŤ. Práve pre nás je v tejto dobe veľmi dôležitá. V súčasnom dizajne naberá rôzne významy. Reflek- tujeme ju najmä cez pominuteľnosť, premenu, ale aj naše

„rozbíjanie sa“ v každodennosti a naše opätovné postave- nie sa. Cez cit a porozumenie. Ohľaduplnosť. Jej jemnosť a delikátnosť je vzácna. Vnímame ju v mnohých vrstvách. Nikam sa netlačí.

A iba my môžeme rozhodnúť, akí budeme a aký bude svet okolo nás.

PS 1: V mojom prípade tentokrát trochu rozhodovala aj umelá inteligencia a tie ďalšie tváre, ktoré vidíte na tejto strane, sú jej pohľad na mňa.

PS 2: A nielen mňa – AI verzie BADW reality nájdete v celom vizuáli festivalu.

Ľubica Hustá, riaditeľka BADW

 

 

prečitajte si celé noviny BADW22

prečitajte si celé noviny BADW22

Autori vizuálov Zuzana Didová a Ivan Galdík

Badw noviny 2022