Roman Hajtmanek a Martin Uhrík

BAJKSTEND

Bajkstend

Roman Hajtmanek a Martin Uhrík

Bajkstend

je dizajn modulárneho stojanu na bicykle, ktorý sa súčasne stáva umeleckým dielom vo verejnom priestore. Stojan je tak okrem svojej primárnej funkcie aj informačným prvkom, ktorý aktivizuje priestor a vytvára identitu miesta.

Modularita riešenia umožňuje jeho ľahké skladanie a prepravu. Z navrhnutého konštrukčného systému možno vytvoriť aj rôzne ďalšie prvky mestského mobiliáru ako nápisy, lavice a predeľovacie konštrukcie. Možnosť skladania a rozkladania modulov je predpokladom pre udržateľné znovupoužívanie systému bez akéhokoľvek odpadu.

Materiálová pevnosť, kvalitné spracovanie a modulárna variabilita diela umožňujú jeho dlhú životnosť, čím dielo reaguje na krehkosť nášho okolia a situáciu okolo klimatickej krízy, kedy si nemôžeme dovoliť plytvanie zdrojov na lacné a jednorazové riešenia, ale skôr by sme mali investovať do flexibilných a plne recyklovateľných systémov, ktoré zároveň podporujú ekologický spôsob života.

Roman Hajtmanek, Bajkstend

Variabilný dizajn možno rozšíriť o ďalšie prídavné riešenia ako nabíjací systém pre e-dopravu, bezpečnostné alebo orientačné prvky. Tento startup sa tak zameriava na developerov, spoločnosti, inštitúcie a samosprávy, ktoré hľadajú nové, ekologické a udržateľné riešenia vo verejnom priestore.

Roman Hajtmanek, Bajkstend

Vystavené dielo je prototyp systému – stojan na bicykle z oceľovej konštrukcie s lesklým červeným náterom. Súčasťou inštalácie sú aj grafické diagramy zobrazujúce možné zostavenia a nápisy.

Roman Hajtmanek, Bajkstend