Barbora Fastrová & Johana Pošová 

 

Česká Republika

 

Morfující nábytek, 2022


CZ

Bazarový nábytek ve spojení s odpadem z tovární výroby firmy TON, kterou si autorky vybrali na základě její silné tradice a všudypřítomnosti nejen napříč českými domácnostmi, ale i ve veřejných prostorách, morfuje do tvarů a podob oživlé prorůstající flóry. Z židlí a křesel se stávají sošné objekty mezi výtvarným a užitým uměním. Autorky k sobě skládají různorodé kusy jako jednotlivé dílky puzzlí. Atypická skládačka je dovršena novým čalouněním – látkami utkanými unikátní českou technikou art protis uchopenou značkou Overall Office. Ta umožňuje kolážově kombinovat různé tvary do jedné vrstvy látky. Autorky si pohrávají i s hranicí mezi funkčním nábytkem a uměním. Některé kusy si stále udržují pohodlnou sedící funkci, jiné se díky prorůstání organických tvarů stávají již jen sochami k obdivu. Jednotlivé tvary zároveň podněcují a někdy i fyzicky vynucují fyzickou blízkost a dialog tváří v tvář.

EN
Upcycled from second-hand stores, the furniture transforms when combined with waste from the iconic Czech factory TON into the shapes and forms of animated, growing flora. Chairs and armchairs become sculptural objects bridging fine and applied art. The artists assemble different pieces like individual puzzle pieces. The atypical jigsaw puzzle is completed with new upholstery – fabrics woven using the unique Czech art protis technique embraced by the Overall Of ice brand. This technique allows a collage-like combination of different shapes into one layer of fabric. The authors also play with the boundary between functional furniture and art. Some pieces still retain a comfortable seating function, while others, thanks to the increasing interpenetration of organic shapes, become mere sculptures to visually admire. At the same time, individual shapes encourage and sometimes even physically enforce physical proximity and face-to-face dialogue.