Brigita Teplanová

Brigita Teplanová

Bjorgi’s, Charakter, autor fotografie: Gabor Angyal

KlobúkObjekty Bjorgi’s
‚CHARAKTER‘

 

je priestorová inštalácia, ktorá podporuje a vytvára piedestál pre klobúky Bjorgi’s ako objekty. Formy klobúkov znázorňujú každodenné pocity nevyrovnanosti, harmónie, pochybnosti, jemnosti a jedinečnosti. Objekty vyjadrujú rôzne charaktery formou, farbou alebo dotvorením inými prvkami. Každý klobúk má svoju samostatnú osobnosť, no spolu vytvárajú celok. Výsledkom je súhra jedinečných nositeľných objektov.

Bjorgi’s, Charakter, autor fotografie: Gabor Angyal

Bjorgi’s, Charakter, autor fotografie: Gabor Angyal

Bjorgi’s, Charakter, autor fotografie: Gabor Angyal

Bjorgi’s, Charakter, autor fotografie: Gabor Angyal

Brigita Teplanová, autor fotografie: Gabor Angyal

výstavný priestor: Zoya Gallery & slávica

instagram: bjorgi_teplan, bjorgishats