CENA BADW2022 ZA INŠTALÁCIU

CENA BADW2022 ZA INŠTALÁCIU

Cenu BADW2022 ZA INŠTALÁCIU získali Katarína Plačková a Adriana Ondrušová s audiovizuálnou interaktívnou inštaláciou E—MOTIONS.

The Original, Viktor Tabiš

Adriana Ondrušová

Katarína Plačková

Viac o inštalácií nájdete tu.