CENA BADW2022 ZA KOLEKCIU

CENA BADW2022 ZA KOLEKCIU

CENA BADW2022 ZA KOLEKCIU bola udelená projektu REVIVE! LITHYALIN, ktorý vznikol ako výsledok workshopu.

DOC. MGR. ART. PAVOL MACHO, MGR. ART. KRISTÍNA LIGAČOVÁ, MGR. ART. DÁVID KURINEC

Workshopu sa zúčastnili:
Žofia Dubová, Zuzana Gállyová, Lucia Kupcová, Dávid Kurinec, Kristína Ligačová, Palo Macho, Katarína Pozorová, Pavla Pšenicová, Jakub Sojka, Anna Zbořilová.

Revive! Lithyalin, autorka fotografie: Jana Hojstričová

spoločná fotografia účastníkov workshopu Revive! Lithyalin

Viac o kolekcií nájdete tu.