Chad & Steve

Umelecké zoskupenie Small dicks tvorí dvojica pod štylizovaným alter egom Chad a Steve. Vo svojej tvorbe komentujú a reagujú na rôzne spoločenské situácie absurdným spôsobom, jazykom a s odľahčeným pohľadom, vďaka čomu tak ironizujú veľkoleposť a egoizmus.

Výsledná podoba umeleckých diel vyplýva zo vzájomných diskusií a polemizovaní o danej problematike konkrétnej témy. Pri týchto umeleckých diskusiách, ako už názov vypovedá, sa štylizujú do protikladného prezentovania veľkoleposti, egoizmu a pompéznosti. Túžba po veľkom prirodzení, chápaná ako archetyp dominancie sebavedomia je v ich prípade banalizovaná a chápaná ako ironická absurdita. Prezentujú dielo Zlatá tehla, ktorá ironicky stvárňuje ľudskú túžbu po neustálej senzácii a okamžitom uspokojení.