Cindy Kútiková

Cindy Kutíková

Cindy Kutíková, QUANTUM

Cindy Kutíková
QUANTUM

Vo všeobecnosti ma baví vytvárať projekty, v ktorých sa prelínajú rôzne odbory. V tejto práci sa zameriavam na rozširovanie a rozostrovanie hraníc medzi grafickým dizajnom a ďalšími remeselnými alebo výtvarnými disciplínami. Ústrednou myšlienkou teda bolo prepojenie grafického dizajnu, módnej tvorby a skla – ateliérov, ktoré som absolvovala v priebehu svojho šesťročného štúdia na UMPRUM. Kladiem dôraz na jedinečnosť remeselného spracovania oproti digitálnemu sveta a reprodukovateľnosti v grafickom dizajne.

Cindy Kutíková, QUANTUM

Výstup rozdeľujem do troch rovín vzťahujúcich sa k jednotlivým odborom: 1. materiál = sklo, 2. forma = odev, 3. motív = grafický dizajn. Od svojej stáže v Ateliéri módnej tvorby na UMPRUM sa intenzívne venujem téme praktického využitia grafického dizajnu v módnom a textilnom priemysle. Odevné výstupy teda riešim primárne v kontexte grafického dizajnu. Ten vnímam ako oporný pilier všetkých mojich projektov, keďže je to odbor, v ktorom som získala najvyššie vzdelanie a mám v ňom roky praxe. V tejto práci prenášam grafiku z digitálneho do analógového prostredia. Chcela som upozorniť na český fenomén – sklenené korálky. Celková produkcia bola veľmi časovo náročná. Quantum obsahuje cez 90 000 korálok a zhruba 2,5 kilometrov režnej nite. Konečným výstupom je kompletný outfit vytkaný z korálok, ktorý stojí na hranici odevu a umeleckého objektu, a ktorý nadväzuje ako na historické formy a postupy, tak na lokálnu remeselnú produkciu.

Cindy Kutíková, QUANTUM

Cindy Kutíková, QUANTUM

Cindy Kutíková, QUANTUM

Cindy Kutíková

výstavný priestor: GMB – Mirbachov palác

www.cindy-k.com

instagram: @cindy_kutikova