crafting plastics!

Druhý set od crafting plastics! studio objavuje nové perspektívy práce s prirodným materialom – bioplastom. Po prvej ready-to- wear kolekcii okuliarov cp!s predstaví svetelné objekty, ktorých forma reprezentuje dôležitú súčasť skúmania materiálu v chemických laboratóriach. Posledné tri roky cp!s exploruje vnímanie prírodných plastov cez ich vizuálnu aj funkčnú stránku. Výsledným produktom je materiál i objekt vo work- in-progress fáze, ktorý odkazuje na fascináciu prácou s technickými strojmi v spojení s intuitívnymi crafty zásahmi. Bioplastové objekty znovuobjavujú naturálny charakter chemicky upraveného materiálu z prírodných zdrojov a otvárajú otázky o materiálovej podobe novej éry plastov.

www.craftingplastics.com