Dana Nemcová

Dana Nemcová

V rámci projektu RUM 91 som skúmala všetko hmotné vlastníctvo, ktoré sa nachádzalo v mojej študentskej izbe. Ako dizajn ovplyňuje môj každodenný život? Prezentuje všetko moje vlastníctvo môj CHARAKTER? Čím sa obklopujem a ktoré produkty sú pre mňa dôležité? Čo materiálne dokážem a čo nedokážem zdieľať s ostatnými? Tieto otázky som si kládla v snahe polemiovať nad nefunkčnými systémami vo svete, ktoré prispievajú k rozsiahlej produkcií odpadu a tým pádom aj ku environmentálnemu kolapsu. Práve vďaka neustálemu spochybňovaniu každodenných činností a produktov ktorými sa obklopujeme, môžeme začať chápať naše vzorce spotreby a získať nad nimi kontrolu. Dizajnéri musia nájsť nové riešenia, ako (re)dizajnovať svet v ktorom žijeme. Samotná výstava by bola prezentovaná viacerými médiami (poster, video). Viac o samotnom projekte sa dočítate tu:

www.dananemcova.com

www.dananemcova.com/master-thesis

instagram