Dominika Opálená

Dominika Opálená

Dominika Opálená považuje súčasný svet za sériu zložitých, sieťovo prepojených a často protichodných zostáv. Študuje produktový dizajn na Royal College of Art v Londýne, v platforme ‘Design as Catalyst’. Hlavným cieľom tejto platformy je kriticky reagovať na vznikajúce a súčasné problémy, kde pozorovanie, sociálna angažovanosť a spoluvytváranie sú kľúčovými prístupmi, s ktorými dizajnéri/výskumníci začínajú vytvárať svoju vlastnú budúcnosť.

O projekte:

Projekt „Modrotlač Dnes“ je spolupráca ateliéru Petra Trnku (modrotlac.sk), ktorý sa venuje tradičnej výrobe modrotlače, a Dominiky Opálenej (dominikaopalena.com), art direktorky venujúcej sa produktovému dizajnu a scénografií. Výsledkom projektu je návrh a realizácia kolekcie odevných prvkov, ktoré sa vymykajú z tradičného folklórneho kontextu modrotlače. Cieľom projektu je zdôrazniť dôležitosť tohto nehmotného kultúrneho dedičstva a načrtnúť víziu jeho rozvíjania v súčasnej dobe cez moderný odev a textilnú tvorbu.

www.dominikaopalena.com

instagram