Lidské chování je pro mě velkým zdrojem inspirace. A ta se pojí s mým neobvyklým koníčkem, kterým je focení lidí vyznávající si náklonnost v nočních barech. Tyto lidi si zaznamenávám, stávají se tak mým námětem k tvorbě, zanechávám je však v anonymitě. Na Party vázy jsem namalovala tři příběhy, které se odehrály během tří různých nocí ve třech různých podnicích. Jde o polibky lidí, které rozhodně nejsou láskyplné, jsou živočišné a plné chtíče. Atmosféra je temná, zdánlivě nablýskaná a jedovatá. Party vases jsou parafrází rokokových porcelánových váz, které jsou bohatě zdobené a pomalované různými milostnými a erotickými náměty. Jemnost a křehký erotismus 18. století však vystřídalo opojejí psychedelickými látkami a temnost století 21.

„The wooing rituals of today, linked with the ambiance of bars, represent a strong experience to me, and intense experiences are exactly that what inspires my work. It is rather mesmerizing to watch how urban people behave.  My brief observations, when I follow their journeys through their lives, stir up my imagination. I capture these anonymous, intimate love affairs at bars, and subsequently repaint them in my own hand onto glass vases in the effort to give a true picture of the atmosphere I have witnessed.“

dominikapetrtylova.com