Kolekcia objektov skúma štruktúru bicyklového rámu, ktorá ma ambíciu byť samostatne stojacim objektom. Pri výrobe športových rámov sa typológia mení v závislosti na zmene geometrie, proporcii a hrúbky materiálu. Tak vznikajú bicykle rôzneho zamerania a spôsobu jazdy. Rovnakým princípom vznikajú aj objekty F-DNA. Naťahovaním, skracovaním a modifikáciou materiálu sa formuje účel použitia.